Country/Currency
en
$

Sheet music Tang Duy Tan, Phong Max - Ngay Tho for piano - Guitar.Tab.Easy

Set number : GTE0043295

Available formats
Sheet music will be sent to the E-mail adress you provided when you placed the order.
$4.10
$6.20
$8.30

Artist: Tang Duy Tan , Phong Max

Composition: Ngay Tho

Rating:
(0)
To Favorites:

Arrangement: Guitar.Tab.Easy

Other Music Arrangements: Guitar.Tabs Piano&Vocal Piano.Solo Piano.Easy

Genre: Pop

Formats: pdf, midi, xml

Other Sheet Music Tang Duy Tan, Phong Max

Tang Duy Tan, Phong Max - Ngay Tho

Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì
Và cho đến khi ta nhận ra
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ
Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em

Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi
Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ
Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ

Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên
Kìa giọng nói em còn vương vấn anh
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai
Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu

Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ

Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì
Và cho đến khi ta nhận ra
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ
Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em

Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi
Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ
Đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ

Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên
Kìa giọng nói em còn vương vấn anh
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai
Vậy là lời nói yêu em là người nói điêu

Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ

Recently viewed

FAQ

💰 I paid for the order on the website, when will I receive my order?

A link that can be used to download complete sheet music will be sent to the e-mail address you used when placing the order within 5 minutes after the payment.

🎵 When will the sheet music be ready if I made a pre-order?

By pre-ordering you show your interest in a certain piece. There are no fixed terms for sheet music creation in case of a pre-order. We look at the pieces that are in demand and create sheet music for them. As soon as it is ready, a notification will be sent to your e-mail address.

🎹 What is the purpose of midi?

There are at least two options: 1. If your keyboard has a training function, you can use midi files. It is very convenient. 2. If you are learning a piece and can’t figure out how a certain part of it should sound, you can listen the file using the screen of your keyboard or a sheet music program. You will be able to see the note that is being played and figure out how to play the piece on your own.

🎼 Is it possible to change the key of the sheet music I bought?

Yes, you can send us an e-mail and we will change the sheet music you need.

👻 Where can I find the sheet music that I have just purchased?

If you were not automatically redirected to order download page, you need to access the e-mail you used when placing an order and follow the link from the letter, then click on “Download your sheet music!”