Country/Currency
$

Sheet music The HU - Shoog Shoog for piano - Piano.Solo

SKU: PSO0021975

Musician: The HU

Composition: Shoog Shoog

Arrangement: Piano.Solo

Other arrangements: Piano&Vocal , Piano.Easy

Genre: Rock

Formats: pdf, midi, final

Available formats
The notes are sent to the e-mail address you specified when placing your order.
$4
$6.10
$8.10
Show more

The HU - Shoog Shoog

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Буурал дэлхийн эзэньэгууд
Бурхан халдун тэнгэртэнгууд
Дээдийн ариун шутээнтэнгууд
Дэлуун болдогт нутагтангууд

Шөөг

Их засгыг дээдэлж хайрла
Эрдэм номыг тугээж хайрла
Хар сулдээ хамгаалж хайрла
Хамаг монголоо нэгтгэж

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа өргөж даатгая

Цастын цагаан тэнгэртэнгууд
Цамбагарав хайрхантангууд
Цэлмэг хөх тэнгэртэнгууд
Цэцээ гун оронтогууд

Шөөг

Цагаан сулдээ дээдэлж хайрла
Цаг төрийг төвшитгөж хайрла
Өвчин зовлонг салгаж хайрла
Ухаан бодлыг цэгцэлж хайрла

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа өргөж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг